Friesland vogelland, bondiger kan niet.

Of, zoals een Fries het zou zeggen: het 'tilt' hier op van de vogels! En terecht, Friesland is rijk gestoffeerd met weilanden, bossen, meren, vennen, moerassen, duinen. En wat te denken van ons fenomenale Wad, afgezet met vier parels: onze prachtige Friese eilanden. Landschappen met een enorme varieteit aan vogels, het hele jaar rond. Maar waar te beginnen? Met deze site wil u graag een kontje geven. Met o.a. een blog en een overzicht van Frieslands mooiste vogelgebieden wil ik u over de Friese streep/afsluitdijk trekken! Garantie dat u de door mij aangehaalde soorten ook daadwerkelijk zult zien, geef ik niet.Want, om een markante Friese vogelaar te citeren:
"Ik heb ze niet aan touwtje!" 

Vogels in Friesland

  • Het gaat goed met de prachtige blauwborst. Zó goed, dat hij inmiddels afgevoerd is van de Rode lijst. Nu overal te in onze provincie, vooral daar waar rietmoeras overgaat in moerasbos, zoals in De Oude Venen.

  • luister, ook in de Oude Venen, naar het eerste 'koekoek'.aankomst van onze zwaluwen, ook hij

  • zoek, vind en hoor de 'vergeten' veldleeuwerik in de de polders van Leons 

  • luister naar het steeds sneller draaiende 'muntstuk' van de schaarse fluiter in de bossen van Beetsterzwaag.

  • geniet van de 'optredens' van eerste boompiepers in het Drents-Friese Wold en het Fochteloër Veen.

  • de eerste, zwartkoppen, roodstaarten, grasmussen en braamsluipers; "Hoe sil ik sizze, what myn herte fielt..."