Friesland vogelland, bondiger kan niet.

Of, zoals een Fries het zou zeggen: het 'tilt' hier op van de vogels! En terecht, Friesland is rijk gestoffeerd met weilanden, bossen, meren, vennen, moerassen, duinen. En wat te denken van ons fenomenale Wad, afgezet met vier parels: onze prachtige Friese eilanden. Landschappen met een enorme varieteit aan vogels, het hele jaar rond. Maar waar te beginnen? Met deze site wil u graag een kontje geven. Met o.a. een blog en een overzicht van Frieslands mooiste vogelgebieden wil ik u over de Friese streep/afsluitdijk trekken! Garantie dat u de door mij aangehaalde soorten ook daadwerkelijk zult zien, geef ik niet.Want, om een markante Friese vogelaar te citeren:
"Ik heb ze niet aan touwtje!" 

Smelleken (stienwikel) Foto: Rein Hofman  (www.birdfocus.nl)

Surprise!

October 18, 2019

1/1
Please reload

Vogels in Friesland

  • stromen slenken van het Lauwersmeer vol kleine zwanen. In sommige jaren herbergt Nederland meer dan vijftig procent van de wereldpopulatie!

  • veel compacte groepjes doortrekkende fratertjes, goed te zien op de onze waddeneilanden en de Fries-Groningse waddenkust. Ze foerageren voornamelijk op zoutminnende planten op kwelders en braakliggende akkers.

  • heb je de grootste kans op de zeldzame ijseend. Ijseenden overwinteren voor het leeuwendeel in de Oost-zee, maar enkele exemplaren schieten door naar de waddenzee.

  • kleine rietganzen bij de Brekken van Oudega. De jaarlijks toenemende aantallen weerspiegelen de groeiende broedpopulatie.

  • piekt de najaarstrek van de zeldzame middelste jager, met enig fortuin en voornamelijk na harde aanlandige wind te zien langs de noordzeestranden van onze waddeneilanden.

  • Wie in november écht de sfeer van Halloween wil proeven, bezoekt 's nachts de bossen van Beetsterzwaag en Appelscha. Want dit is de maand waarin het mannetje bosuil zijn territorium afbakent en zijn klassieke griezelige roep laat horen. De bosuil is een echte standvogel die soms al in december gaat broeden!