Friesland vogelland, bondiger kan niet.

Of, zoals een Fries het zou zeggen: het 'tilt' hier op van de vogels! En terecht, Friesland is rijk gestoffeerd met weilanden, bossen, meren, vennen, moerassen, duinen. En wat te denken van ons fenomenale Wad, afgezet met vier parels: onze prachtige Friese eilanden. Landschappen met een enorme varieteit aan vogels, het hele jaar rond. Maar waar te beginnen? Met deze site wil u graag een kontje geven. Met o.a. een blog en een overzicht van Frieslands mooiste vogelgebieden wil ik u over de Friese streep/afsluitdijk trekken! Garantie dat u de door mij aangehaalde soorten ook daadwerkelijk zult zien, geef ik niet.Want, om een markante Friese vogelaar te citeren:
"Ik heb ze niet aan touwtje!" 

In de 'ripsmoanne' zijn onopgemerkt veel klassieke zomervogels als gierzwaluw, koekoek en wielewaal naar het zuiden afgezakt. Maar dit gemis wordt ruimschoots gecompenseerd door de grote aantallen sternen, plevieren en strandlopers aan onze kusten. De kust is in augustus sowieso een goed idee: vakantie en vogelkijken laten zich vooral deze maand uitstekend combineren!

  1. Veel rosse grutto’s in de Seeryperpolder van Terschelling.

  2. Op de kwelders onder Terschelling (Groote Plaat) veel kanoeten.

  3. Bij de Terschellinger Noordkaap kans op dwergsterns.

  4. Zoek aan de noordkant van onze waddeneilanden naar zwarte zee-eenden (zwarte streepjes) die bij ons overwinteren en van verenpak wisselen.

  5. Topmaand om lepelaars te kijken op de kwelders onder onze waddeneilanden.

  6. Het Friese wad (o.a. Zwarte Haan) is in augustus het decor voor de weergaloze vliegshows van de bonte strandloper. Ook bij Zwarte Haan: een zwart-wit ‘tapijt’ aan kluten. En wie door het Friese Bûendykse gebied struint, ziet vrijwel zeker groenpootruiters.

  7. Kijkhut bij Ezumakeeg (Lauwersmeer): o.a. vele kemphanen, krombek- en kleine strandlopers. En altijd kans op zeearend! Ook bij Ezumakeeg en in ondiepe zoetwaterplassen rond Lauwers- en IJsselmeer kans op grauwe franjepoten. Vooral in de tweede helft van augustus maken (waarschijnlijk) IJslandse vogels hier een tussenstop maken op weg naar hun overwinteringsgebieden in de Arabische zee. 

  8. Rond het Ijsselmeer in augustus veel zwarte stens en extra kans op reuzensterns.

  

gif.gif
banner onder.jpg

Vogels in Friesland