Friesland vogelland, bondiger kan niet.

Of, zoals een Fries het zou zeggen: het 'tilt' hier op van de vogels! En terecht, Friesland is rijk gestoffeerd met weilanden, bossen, meren, vennen, moerassen, duinen. En wat te denken van ons fenomenale Wad, afgezet met vier parels: onze prachtige Friese eilanden. Landschappen met een enorme varieteit aan vogels, het hele jaar rond. Maar waar te beginnen? Met deze site wil u graag een kontje geven. Met o.a. een blog en een overzicht van Frieslands mooiste vogelgebieden wil ik u over de Friese streep/afsluitdijk trekken! Garantie dat u de door mij aangehaalde soorten ook daadwerkelijk zult zien, geef ik niet.Want, om een markante Friese vogelaar te citeren:
"Ik heb ze niet aan touwtje!" 

Zigeunerkind met traan

May 17, 2020

1/1
Please reload

Vogels in Friesland

​​

  • aankomst van de eerste spotvogel. En die naam draagt hij niets voor niets. Wie een volstrekt onbekend deuntje hoort, heeft kans een spotvogel te ‘betrappen’ die tijdens zijn winterverblijf in Afrika een riedeltje heeft gestolen van een Afrikaanse witborstrupsvogel...

  • het karakteristieke ‘bibibibibibi’ van regenwulpen, op weg naar hun noordelijke broedgebieden...

  • in onze bossen het ‘dudeljo’ van de wielewaal, ondanks zijn exotische geel-zwart verduveld moeilijk te zien. Mooi kansje op de gielgou (Fries) in het geboomte nabij kampeerterrein de Pomp, nabij Kollumerpomp...

  • kansje op de prachtige morinelplevier in de polder van Paesens

  • veel zilver op de slikken van onze waddenzee; zilverplevieren die energie verzamelen voor het laatste trip naar noordelijke toendra's, hun broedgebied. 

  • luister naar het steeds sneller draaiende 'muntstuk' van de schaarse fluiter in de bossen van Beetsterzwaag.

  • kans op temmincks strandlopers bij Ezumakeeg.

  • zijn in onze pas gemaaide weilanden de eerste jonge spreeuwen te zien, bedelend om voedsel. Spreeuwen die in hetzelfde gebied nestelen, leggen allemaal rond dezelfde tijd hun eieren. Daarom vliegen ook hun jongen op hetzelfde moment uit, meestal rond de derde week van mei...

  • zijn veel vogels, zoals merels en mezen, bezig met hun tweede leg...