Friesland vogelland, bondiger kan niet.

Of, zoals een Fries het zou zeggen: het 'tilt' hier op van de vogels! En terecht, Friesland is rijk gestoffeerd met weilanden, bossen, meren, vennen, moerassen, duinen. En wat te denken van ons fenomenale Wad, afgezet met vier parels: onze prachtige Friese eilanden. Landschappen met een enorme varieteit aan vogels, het hele jaar rond. Maar waar te beginnen? Met deze site wil u graag een kontje geven. Met o.a. een blog en een overzicht van Frieslands mooiste vogelgebieden wil ik u over de Friese streep/afsluitdijk trekken! Garantie dat u de door mij aangehaalde soorten ook daadwerkelijk zult zien, geef ik niet.Want, om een markante Friese vogelaar te citeren:
"Ik heb ze niet aan touwtje!" 

Smelleken (stienwikel) Foto: Rein Hofman  (www.birdfocus.nl)

 • Spat met enig fortuin een bokje voor uw voeten weg. Meeste kans in plas-drasgebieden.

 • Dwergganzen bij de Bant van Anjum

 • Duizenden eidereenden in vooral de diepere delen van de waddenzee.

 • concentratie van doortrekkende goudhaantjes in o.a. sparrenbos Appelscha en bomenland Vlieland.

 • Vuurgoudhaantjes in o.a. Roekebos bij Beetsterzwaag.

 • Kans op Ijsgorzen op kwelders en stoppelvelden langs Friese kust en waddeneilanden

 • Kruisbekken in naaldboomrijke streken rond o.a. Appelscha

 • Kuifduikers en roodhalsfuten in havens van Lauwersoog en Kornwerderzand

 • Aanzienlijke aantallen pijlstaarten in de waddenzee

 • piek van doortrekkende sijsjes (Duurwoudsterheide)

 • arriveren overal de eerste smienten, koperwieken, kepen en kramsvogels

 • strandleeuweriken op waddeneilanden en langs Friese kust.

 • Langs Noordzeekust waddeneilanden kans op Jan-van-Genten, grote jagers, vale stormvogeltjes en noordse pijlstormvogels. Vooral na harde aanlandige wind.

 • Lang dezelfde Noordzeekusten kans op roodkeel- en (de meer zeldzame) parelduikers.

 • Klapeksters in het Focheloërveen. Vooral vanaf tweede helft van oktober.

 • Toenemende aantallen slechtvalken, grote gele kwikstaarten en smellekens op waddeneilanden en langs Friese waddenkust

 • Op het Noorderleech veel doortrekkende graspiepers en veldleeuweriken

 • Enorme aantallen bergeenden in waddenzee boven Harlingen

Surprise!

October 18, 2019

1/1
Please reload

Vogels in Friesland