Ziel

Hoewel de koereiger zijn areaal langzaam uitbreidt naar het noorden, blijft het bij ons toch een bijzondere soort. Deze heeft tijdelijk zijn kamp opgezet in Eernewoude waar hij dagelijks door een legertje fotograven wordt bestookt. Hoe bijzonder hij vroeger was, lezen we in Vogels in Friesland (1976) waarin slechts één waarneming is gedocumenteerd: twee exemplaren in de Kolken bij Anjum op 16 september 1974. (zie foto hiernaast van H.F. de Boer). Hoewel de foto in geen enkel opzicht kan wedijveren met de foto's van tegenwoordig, heeft deze toch een merkwaardig soort spanning. Spanning die moet zijn begonnen nadat de telefoon werd neergelegd en de mededeling 'twee koereigers' is bezonken. Dan

Kleddermenneke

De berk en de boomkruiper, een twee-eenheid waarbij de een vrijwel onzichtbaar verzinkt in de bast van de ander. Alleen en profil laten de twee zich scheiden. Dan pas valt ook dat prachtige peutersnaveltje op. En wie oor heeft voor zijn 'siet siet' weet zich plotseling omringd door meer 'kleddermennekes' dan zijn oog ooit voor mogelijk heeft gehouden.

Puzzel

Anders dan de boomkruiper is de grote bonte specht meer voor het grovere werk. Waar de boomkruiper peutert, daar hakt de specht. En dat brutale weerspiegelt zich ook in het kostuum. Waar het vale beamklimmerke verzinkt in de achtergrond, spat het rood, zwart en wit van de eksterspjucht er juist vanaf. Niet handig zou je zeggen, die rode vlek als bull's eye voor havik en boommarter. Maar wie hem op de rug ziet, ziet geen samenhangend patroon van kleuren, maar een serie 'brokstukken' die pas weer samenvallen als de vogel vliegt... en dus gevlogen is.

Recent
Archief