Hoewel...

Nu al het vierde jaar op rij broedt bij ons een spotvogel. Hoewel, bij ons...eigenlijk bij buurman. Hoewel, buurman...eigenlijk de buurman naast buurvrouw...Zo werkt dat kennelijk; hoe mooier we iets vinden, hoe dichter we het naar ons toe willen trekken. Aanvankelijk hield hij zich schuil in het dichte lover van de tuin. Hier zong hij zijn prachtige en welluidende lied. Hoewel, zijn lied.. spotvogels doorspekken hun zang voor het merendeel met dat van anderen. Vooral het 'tepiet' van de scholekster is populair. Ik mag wel zeggen dat we dit jaar een betere zanger hebben dan de vorige, die vooral het gesnerp van karekieten in zijn partituur had verwerkt. Of kan het zijn dat een spotvogel met

Orgelen

"De strakke Oostenwind blaast door het riet, tot het ritselt, fluit en zingt. En de rietzangers klauteren de dorre stengels op en neer, steken hun spitsen kop in den wind en fluiten, trillen en orgelen mee." J.P. Thijsse in Het Vogeljaar, 1923

Tjirk, gegolfd en gewaterd

"Verder is hij grijs en wit, maar o, zoo mooi gevlekt en gewaterd, gegolfd en gestreept. Als ge hem bij toeval of door groote voorzichtigheid eens van zeer nabij te zien krijgt, dan houdt ge den adem in, om al dat moois eens stil en aandachtig te genieten." J.P. Thijsse in Het Vogeljaar, 1923

Recent
Archief