top of page

Top 10

  1. Boomleeuwerik

  2. Tapuit

  3. Kruisbek

  4. Zwarte specht

  5. Roodborsttapuit

  6. Sijs

  7. Geoorde fuut

  8. Goudvink

  9. Bonte vliegenvanger

  10. Matkop

recente waarnemingen op waarneming.nl

Drents-Friese Wold

Appelscha is voor veel Friezen synoniem aan schoolreisjes en Kale Duinen. Fijne herinneringen, vastgelegd op verschoten klassekiekjes. Maar ook vandaag levert een bezoekje aan één van Neerlands grootste natuurparken – ooit een bolwerk van korhoenders - altijd iets moois op. Het gevarieerde landschap van bos, heide, stuif- en grasland herbergt een even gevarieerde vogelbevolking. Het hele jaar rond hebben we kans op raaf, goudvink, matkop, appelvink, groene en zwarte specht. In voorjaar horen we de boomleeuwerik en zien we bonte vliegenvanger, koekoek, tapuit en roodborsttapuit. Klim zomers in een van de observatietorens en kijk uit naar de wespendief! Of ga in de late schemering in de kapvlaktes rond de Kale Duinen op zoek naar de nachtzwaluw. Met een beetje geluk hoor je zijn ‘ratel’ gevolgd door ‘applaus’: het vleugelklappen. Kies hiervoor een warme avond in juni, wanneer insecten nog actief zijn. Let ‘s winters op klapeksters, sijsjes, grote zaagbekken (Canadameer), brilduikers (Canadameer en Grenspoel) en kruisbekken. In het voorjaar kans op de prachtige geoorde fuut in de Grenspoel.  

appelscha (overzicht).gif
appelscha (kaart).jpg

(1) Canadameer
​​(52.93705, 6.28211)

In winter kans op het meer zelf kans op grote zaagbek en brilduiker. Rond meer op kruisbek, matkop, sijs en goudvink. In voorjaar geoorde fuut, boomleeuwerik en appelvink.

 

(2) Kale Duinen

​​(52.93394, 6.29791​)

 

Groot stuifzandcomplex met het hele jaar door kans op raaf, groene en zwarte specht. In winter kruisbek, klapekster en sijs. Voorjaar o.a. boomleeuwerik, (doortrekkende) beflijsters, koekoek, tapuit en roodborsttapuit. Broedgebied van de nachtzwaluw (avondschemer in juni). Ook gezien: slangenarend, witbandkruisbek, grote kruisbek en roodkeelpieper.

 

(3) Grenspoel
​​(52.92595, 6.29578​​)

 

Zoals naam al aangeeft poel op de grens van Friesland en Drenthe. Uitstekende stek voor geoorde fuut (april-juli). In winter kans op brilduiker.

bottom of page