top of page

Easterskar

Ruim 500 hectare ongereptheid omvat de ruige wildernis van het Easterskar die verscholen ligt achter de Hoge Dijk bij Rottum. De weg Heerenveen-Echtenerbrug vormt de noorderlijke begrenzing van het natuurgebied. Het geluid van passerende auto’s dringt gelukkig niet ver door in het natuurgebied. De stilte, het geruis van de wind, geritsel van riet en vogelgezang overheersen.


Een rondwandeling van 12 kilometer begint bij mini-camping de Frije Fries aan de Schoterweg. Parkeren mag in de berm. Vanuit het in cultuur gebrachte boerenland wandel je de zo wildernis in.
It Fryske Gea heeft ook 2 vaste paaltjesroutes uitgezet. De gele route aan de oostkant vanaf de Bisschopsweg in de richting van Rottum is vanwege het broedseizoen alleen van 1 juli tot 15 maart beloopbaar. Starten kan vanaf de parkeerplaatsen aan de Gaasterweg, de Bisschopsweg en de Scharweg. Na perioden met regen verdient het aanbeveling om hoge dichte wandelschoenen of laarzen aan te trekken. Het gebied kan flink zompig zijn.


It Fryske Gea verwierf in de jaren zestig van de vorige eeuw de eerste vijftig hectare zompig moerasland. Het relatief jonge eigendom scoort hoog op de lijst van bijzondere waarnemingen. Op de website itfryskegea.nl is de informatie over Easterskar en een kaartje met de wandelroute te downloaden. Het laagveenmoeras met uitgestrekte rietlanden, soortenrijke graslanden en moerasland biedt een doorkijkje naar het natte landschapstype dat Fryslân ooit
overheerste. Het is een paradijs voor vogels. Er broeden maar liefst vijftig soorten waarvan een aantal op de rode lijst staat vermeld. Bij vogelvrienden doet de naam Easterskar dan ook het hart sneller kloppen. Ook adder en ringslang voelen zich er thuis.

 

Bron: Fryske Gea

Foto © Johan op den Dries
(via
Vogelkijkhut.nl)

Sjoch!

  • Roerdomp

  • Zeearend

  • Visarend

  • Klapekster (winter)

Links

bottom of page