top of page

Top 10

  1. Brilduiker

  2. Grote zaagbek

  3. Krooneend

  4. Topper

  5. Nonnetje

  6. Kleine zwaan

  7. Reuzenstern

  8. Grote zilverreiger

  9. Zwarte stern

  10. Lepelaar

recente waarnemingen op waarneming.nl

IJsselmeerkust

Tegelijk met de laatse steen waarmee in 1932 de afsluitdijk werd voltooid, ontstond ook het IJsselmeer en daarmee Nederlands grootste zoetwatermeer. Een meer dat in najaar en winter als voedselbron erg belangrijk is voor duikeenden en zaagbekken. Maar ook voor zwarte sterns (vooral in augustus) die zich hier tegoed doen aan jonge spiering. Let in najaar ook op de reuzenstern! Naast het voedselrijke zoete water van het IJsselmeer, zijn vooral de ruigtes van de Friese waarden en rietmoerassen belangrijk als foerageer- (lepelaar) en broedgebied (visdief, porseleinhoen, blauwborst, roerdomp, sprinkhaanrietzanger, snor, baardman). En geniet in het najaar ter hoogte van Steile en Mokkebank van zogenaamde stuwtrek, veroorzaakt door de specifieke kustvorm van het IJsselmeer. Of van de duizenden futen die hier van verenpak wisselen. En van buitenkansjes als ijseend, flamingo, dwergmeeuw en zeearend, En wie weet, op dagen met gunstig gesternte, van citroenkwikstaart, kroeskoppelikaan en bronskopeend! De geselecteerde kijkpunten voeren je langs een prachtige etalage aan vogelsoorten, waar het vooral in voor- en najaar goed toeven is. 

 

ijsselmeer overzicht.gif
ijsselmeer.jpg

(1) Plasje N31

 (53.15121, 5.41265)
 

Weliswaar een ver (telescoop!) maar goed overzicht over de plasjes, in het najaar een echt tankstation voor steltlopers: kemphaan, krombekstrandloper, kleine strandloper, kluut, zwarte en groenpootruiter (juli-okt.). In nazomer veel lepelaar. Hier ook gezien: gestreepte strandloper, grauwe franjepoot, steltkluut, poelruiter, terekruiter, breedbekstrandloper en blonde ruiter.

(2) Kijkpunt CornwerdI

(53.08255, 5.38493)

Uitkijkpunt met zicht over IJsselmeer en Makkumer Noordwaard.
Vooral in voor- en najaar goede plek voor o.a. krooneend (voor- en najaar), kleine zwaan (vooral november), kuifeend en pijlstaart (najaar). In winter brilduiker en wulp. Met enig fortuin zwarte rotgans, roodhalsgans, witbuikrotgans en zeearend.

 

(3) Piaam, vogelkijkhut de Ral

(53.03174, 5.40243)

Uitzicht over IJsselmeer met voor de hut enkele strandjes. In rietvelden broeden o.a. snor, blauwborst en roerdomp. Let in augustus langs rietkragen op porseleinhoen.Hier het gehele jaar door baardman, met vooral in juli/augustus kans op buidelmees.Voor hut in nazomer o.a. lepelaar en reuzenstern (augustus) en kemphaan (voor- en najaar).
In okkober/november kleine zwaan.

 

(4) Workumer Buitenwaard

(53.01276, 5.40793)
 

Het Workumer Buitenwaard is niet vrij toegankelijk, maar op de observatietoren kunt u een gedeelte van het gebied overzien. In april veel brandgans (let op roodhalsgans!). In mei tot juni kans op krooneend en dwergmeeuw. Verder in voor- en najaar kemphaan en goudplevier. Nazomer lepelaar. Vooral in augustus kemphaan, zwarte stern en reuzenstern. Let tijdens de vogeltrek op de els naast het plateau met vaak vele kleine zangvogels waaronder vuurgoudhaantje. In winter kleine zwaan en kans op ruigpootbuizerd. Verder kansje op witvleugelstern, roodhalsgans en grauwe franjepoot. Ook gezien: Aziatische goudplevier, poelsnip en grote grijze snip.

 

(5) Workumer Buitenwaard, it Soal

(52.97177, 5.40969)

In april veel brandgans (let op roodhalsgans!). In mei tot juni kans op krooneend en dwergmeeuw. Verder in voor- en najaar kemphaan en goudplevier. Nazomer lepelaar. Vooral in augustus kemphaan, zwarte stern en reuzenstern. In winter kleine zwaan en kans op ruigpootbuizerd. Verder kansje op witvleugelstern, roodhalsgans en grauwe franjepoot. Ook gezien: Aziatische goudplevier, poelsnip en grote grijze snip.

(6) Molkwar, vogelkijkhut Swan

(52.91389, 5.40784)

In voorjaar in rietvelden rietzanger en blauwborst. Het hele jaar rond baardmannetjes. Voor de hut vooral in maart veel kemphaan. Krooneend in april-mei. In juni en juli grote mantelmeeuw. Mogelijk reuzenstern in augustus. Let in najaar op slechtvalk. In winter brilduiker.

(7) Mokkebank, vogelkijkhut De Mok

(52.85537, 5.45329)

 

Prachtige hut waar je onder juiste omstandigheden getuige kunt zijn van enorme aantallen doortrekkende lijsters, sijzen, kleine karekieten en mezen (stuwtrek). Tussen augustus en oktober duizenden pleisterende futen. In rietlanden broeden snor, rietzanger, blauwborst, bosrietzanger, zomertaling en roerdomp. In april en mei veel kemphaan. Kleine zwaan (oktober-november). Altijd kans op zeearend, roodhalsgans (kijk goed tussen de brandganzen), witwangstern (augustus) en in de winter op ruigpootbuizerd.

(8) Oudemirdumerklif, uitkijkheuvel

(52.83673, 5.53299)

 

De opmerkelijke kliffen van Gaasterland zijn ontstaan tijdens het Saalien (150.000 jaar geleden) waar ze omhoog zijn gestuwd door oprukkend landijs. Op deze uitkijkheuvel uitzicht over een ondiep gedeelte van het IJsselmeer met in juli-augustus zwarte stern en reuzenstern. Let in najaar op flamingo’s!

bottom of page