top of page

Januari

ROEK

Januari. Misschien niet altijd even zichtbaar, maar de dagen beginnen te lengen! Roeken bezoeken hun oude nesten, geclusterd in populieren langs erf en weg. De enige roekenkolonie uit mijn jeugd, was die in het Raerderbosk. De fietstocht van drie kilometer betekende een flinke expeditie voor een jongen van zeven, maar de beloning was navenant. Hoewel; het collectief gekrijs van roek en blauwe reiger kon na tien minuten behoorlijk op de zenuwen werken! 

Huismussen in de haagbeuk. Met het nieuwe licht worden hun 'gesprekken' langer en lichter. Thijsse heeft ooit geprobeerd dit gekwetter in woorden te vangen. Wat heet, ontcijferd zelfs! Zo betekent terrr gevaar, tellelellelrelel groot gevaar, tell, tell, tjiep, sjielt staat voor twist en toerrr voor tevredenheid. 

HUISMUS

bottom of page