top of page

Top 10

 1. Lepelaar

 2. Oeverzwaluw

 3. Grote zilverreiger

 4. Sijs

 5. Kleine zwaan

 6. Zwarte stern

 7. Rietzanger

 8. Goudvink

 9. Snor

 10. Keep

Easterskar

Het Easterskar, een beetje verstopt achter Heerenveen, is een van de weinige laagveenmoerassen van ons land. Het is een cliché, maar dit door het Fryske Gea beheerde moerasland met zijn uitgestrekte rietvelden en rijke graslanden is een paradijs voor vogels. Met in voorjaar oeverzwaluw (zwaluwbunker bij vogelkijkhut), zwarte stern, blauwborst, snor, koekoek, zomertaling, matkop, purperreiger en sprinkhaanrietzanger. In najaar grote zilverreiger en lepelaar, met kans op zeearend, visarend, purperreiger, klapekster en goudvink. In winter ijsvogel, klapekster, havik, matkop en goudvink. Hier ook gezien: Amerikaanse wintertaling en klein waterhoen. De op de kaart aangegeven vogelkijkhut Skiere Goes is een mooi startpunt voor een stevige wandeling door het gebied. 

easterskar.gif

Kansje

 1. Zwarte ooievaar

 2. Zeearend

 3. Visarend

 4. Bladkoning

easterskar (kaart).jpg

recente waarnemingen op waarneming.nl

bottom of page