top of page

Lionserpolder

Vanaf het Jabikspaad dat dwars door de Lionserpolder loopt, zijn de weidevogels perfect te bewonderen.

De Lionserpolder gelegen tussen Jorwerd en Lions is voor een deel in beheer bij Natuurmonumenten. Het andere deel wordt beheerd door boeren middels particulier natuurbeheer. De laagst gelegen percelen zijn in bezit van Natuurmonumenten. Dit zijn wel de meest aantrekkelijke percelen voor weidevogels. Het gebied is door de overheid aangewezen als reservaatgebied. Met uw steun kunnen we met de boeren de polder natuurvriendelijker inrichten. Waar mogelijk verhogen we het waterpeil. Dat zorgt voor een rijker bodemleven, waar veel vogels zich tegoed aan kunnen doen.

In het natte deel van het reservaat zoeken lepelaar, scholekster en smient hun voedsel. Net als in Skrok en Skrins maken de grutto, tureluur en veldleeuwerik elkaar het hof in het voorjaar. Vooral de veldleeuwerik komt in het gebied nog massaal voor. Overal in het gebied kunt u de prachtige zang van dit steeds zeldzamer wordende vogeltje nog horen.

 

In het najaar kunt u er vaak kemphanen, goudplevieren en ganzen zien. Door de polder lopen oude kreken en in de percelen zijn de oude greppelpatronen van vroeger nog te herkennen. Daarnaast zijn er nog restanten van terpen zichtbaar. De openheid en weidsheid maken dit gebied uitermate geschikt voor weidevogels. Het is dan ook zeker de moeite waard de Lionserpolder eens te bezoeken.

 

 

Bron: natuurmonumenten

Hear!

  • Veldleeuwerik

Links

bottom of page