'Ojevaar'


De tweede 'snee' gaat eraf, en dat trekt flink wat vogels. Kauwen, roeken, reigers, spreeuwen, meeuwen en ... ooievaars. Ooievaars die hier vroeger zo'n gewone én welkome verschijning waren. Zo schrijft Doeke Hellema, boer op Barrahús even ten noorden van Wytgaard, in 1824 in zijn dagboek: "De Ojevaars vermenigvuldigen alhier in den omtrek jaarlijks, en geen wonder, een ieder is met de komst van een paar dezer vogels vereert, en ruimt dezelve gaarn eene plaats en wanneer zij genegentheid betoonen om ergens te nestelen."

Maar begin vorige eeuw ging het snel bergafwaarts met de soort en in 1973 verstomde het geklepper definitief toen de earrebarre niet meer terugkeerde op zijn laatste nest in Luxwoude.

Maar nu is hij terug, mooier dan ooit met die indrukwekkende serie ringen om zijn poten ;-), en het kost weinig moeite voor te stellen hoe Hellema's hart na iedere winter een sprongetje maakte wanneer zijn 'ojevaars weer weder waren'.

Archief