top of page

'Ojevaar'


De tweede 'snee' gaat eraf, en dat trekt flink wat vogels. Kauwen, roeken, reigers, spreeuwen, meeuwen en ... ooievaars. Ooievaars die hier vroeger zo'n gewone én welkome verschijning waren. Zo schrijft Doeke Hellema, boer op Barrahús even ten noorden van Wytgaard, in 1824 in zijn dagboek: "De Ojevaars vermenigvuldigen alhier in den omtrek jaarlijks, en geen wonder, een ieder is met de komst van een paar dezer vogels vereert, en ruimt dezelve gaarn eene plaats en wanneer zij genegentheid betoonen om ergens te nestelen."