top of page

Geoorde fuut

Een verhaal apart, de geoorde fuut. De van oorsprong Oost-Europese soort heeft zich sinds het begin van de vorige eeuw met sprongen over Noordwest-Europa verspreid. In 1918 werd Nederland 'geannexeerd', in 1938 Friesland. Nabij Eernewoude om precies te zijn, niet toevallig ook de plaats waar ik hem nu, tachtig jaar later, voor de lens krijg. De Oude Venen verdienen