top of page

Studenten

Juli, kemphanenmaand! Helaas niet meer op de klassieke 'toernooiplaatsen'; de soort is serieus bedreigd en de laatste broedvogels hebben zich teruggetrokken in intensief beheerde reservaten. Maar toch, de grandeur van hun voorjaarskragen weerspiegelt zich nog steeds in het tweedehands pak van vogels die aan het eind van het broedseizoen bijtanken op onze kwelders (vogelhut bij Ezumakeeg!). En geen kraag gelijk. Voor Friezen eertijds reden Franeker studenten hoantsen (Fries voor kemphanen) te noemen vanwege hun 'nuvere' (vreemde) levensstijl en immer wisselende kleding.

Archief
bottom of page