top of page

Dirty mind


Zo vanaf juli arriveren de eerste (Oost-Europese) wulpen in Nederland. Veelal op slikken en pas gemaaide weilanden, waar ze afwisselend foerageren en rusten. Heel veel rusten. ’s Avonds trekken ze naar hun vaste, natte slaapplaatsen, zichzelf begeleidend met dat droef melancholische ‘koerlie’. Ze lossen ‘onze’ grutto’s af, die inmiddels richting Sahara zijn opgeschoven. En je kunt er niet omheen; een wulp wijst naar zijn gulp. Want wat een snavel heeft hij toch! In menselijke proporties bijna een halve meter neus. Hoewel enkelen aardig in de buurt komen, zou zo’n giek de doorsnee mens toch aar