top of page

Flamengo


In de nazomer trekken duizenden futen naar het Ijsselmeer. Onder zijn oevers ruien en schuilen ze, vleugellam en kwetsbaar. Alleen tijdens de ochtend- en avondschemering zoeken ze dieper water op en jagen op spiering, hun stapelvoedsel. Vogels besteden veel tijd aan het soigneren van hun veren. Zeker watervogels als de fuut, voor wie een waterdicht verenpak van levensbelang is. Maar alleen bij futen – ooit bejaagd om zijn ‘futenbont’ – wordt poetsen kunst. Want met het aquamarijn groene water als lijst en de kastanjebruine kop als kwast, wordt iedere beweging een nieuw schilderij.

Archief
bottom of page