top of page

Bidden


De torenvalk, hier gewillig poserend in het Noorderleech, is onze vroomste roofvogel, zei ooit J.P. Thijsse. "Want", zo vervolgde de grote natuurvorser, "hij is namelijk de enige die bidt voor zijn maaltijd." Maar tegenwoordig hij is niet langer de enige religieuze jager in onze contreien; steeds vaker zie je boven wegbermen ook buizerds bidden. Mogelijk dat ze de techniek van hun noordelijke neef de ruigpootbuizerd hebben afgekeken, die hier 's winters logeert en al langer in de Heere is. Inmiddels is de buizerd de torenvalk voorbij gestoken als meest algemene roofvogel van Nederland...

Archief
bottom of page