top of page

Memento Mori


Deze morgen is de lucht langs het IJsselmeer vergeven van zwaluwen. Huis- oever-, maar vooral boerenzwaluwen. Zwaluwen die opvetten en hun veren soigneren voor de Grote Reis. Een heroïsche reis van meer dan achtduizend kilometer, nog voorbij de verzengende woestijnen van de Sahara. Heroïsch ook omdat van deze zwaluwen, die per stuk slechts een eetlepel kwark wegen, maar een klein gedeelte terug zal keren. En dat plaatst dit portretje van deze jonge boerenzwaluw, twee meter naast de auto, in een droef perspectief. Memento Mori op een stralende dag.