top of page

Witte kwikstaart

Her en der zijn ze er nog, de witte kwikstaartjes. Vooral daar waar aarde door mens of dier wordt beroerd, zoals in deze paardenbak bij Workum. Dan zijn kwikstaarten er als de kippen bij om het opstuivend insectenspul – of dipterendom zoals Thijsse zo prachtig zegt - te vangen. Thijsse heeft ze zelfs een mol zien begeleiden, ‘die een halven decimeter onder de oppervlakte zijn tunnel boorde, den grond deed splijten en zoo voor onzen kwikstaart menig lekker hapje tevoorschijn bracht […]’. Aan dit volgen van mens en dier dankt hij namen als akkermannetje, bouwmannetje, paardenwac