Ziel


Hoewel de koereiger zijn areaal langzaam uitbreidt naar het noorden, blijft het bij ons toch een bijzondere soort. Deze heeft tijdelijk zijn kamp opgezet in Eernewoude waar hij dagelijks door een legertje fotograven wordt bestookt. Hoe bijzonder hij vroeger was, lezen we in Vogels in Friesland (1976) waarin slechts één waarneming is gedocumenteerd: twee exemplaren in de Kolken bij Anjum op 16 september 1974. (zie foto hiernaast van H.F. de Boer). Hoewel de foto in geen enkel opzicht kan wedijveren met de foto's van tegenwoordig, heeft deze toch een merkwaardig soort spanning. Spanning die moet zijn begonnen nadat de telefoon werd neergelegd en de mededeling 'twee koereigers' is bezonken. Dan de opwinding van het vinden van de soort, doorgaans een speld in de hooiberg. Vervolgens het correct afstellen van de apparatuur, in die tijd zeker geen sinecure En als laatste het ontwikkelen van de foto en de opwinding die De Boer moet hebben gevoeld toen hij in de twee witte vlekken daadwerkelijk zijn koereigers herkende. Wil maar zeggen dat een mooie foto niet altijd een kwestie is van een hoge resolutie en een fraai uitgelicht onderwerp. Mooie foto's hebben een ziel.

Archief