top of page

Friesland, ganzenland!


Friesland, ganzenland. Zeker midwinters wanneer een tapijt van brand-, riet-, rot-, kol- en grauwe ganzen onze weilanden stoffeert. Van de kolgans overwintert bijna tachtig procent van de wereldpopulatie in Nederland. En van die tachtig procent weer de helft in Friesland! Nu is het tijd om van ze te genieten, want in de loop van februari vertrekt het gros weer naar hun broedgebied, de toendra's van Noord-Rusland. Hier zullen ze, in de korte arctische zomer, hun jongen grootbrengen. Pas in oktober, als we tussen de oude 'blessen' veel pubers zien grazen (zonder witte bles en zwarte buikvegen), weten we of die missie geslaagd is.