top of page

Skabbelab


De bête noir van de visserij; de aalscholver. Enkel en alleen omdat hij uit dezelfde vijver vist als wij. "Ik begin daar maar niet aan" verzuchtte natuurvorser Thijsse, als hij opnieuw aan een visserman moest uitleggen waarom ook een aalscholver de moeite van het beschermen waard is. Maar als de rationaliteit verdwenen is, is daar altijd nog de poëzie. Zoals het gedicht Oan de Skolver van Eppie Dam, waarin iedereen die de aalscholver beschimpt en beschijt een spiegel wordt voorgehouden. Onderstaand de vier slotregels:

Do, skabbelab, yn dyn skibbich habyt, lit sinne skine troch dyn skurf geramte.

Wit dat it folk dat dij skimpt en beskyt

him alle dagen folfret sûnder skamte!

Archief
bottom of page