top of page

Skierroek


Zo talrijk vroeger, zo zeldzaam nu: de bonte kraai of skierroek. Thijsse waagde het begin vorige eeuw niet eens om het aantal bij ons overwinterende bonte kraaien te schatten, "maar het zijn er stellig een grote menigte". Maar dat was vroeger. Nu duikt de soort slechts sporadisch bij ons op en dan vooral langs de kust. Onlangs nog in Vlieland en de polder van Moddergat, maar helaas is de zeer talrijke trekvogel waar Zien is Kennen over rept, verdwenen. Jammer, want een het is een prachtige kraai zoals hij door de voren paradeert met zijn mantel van roet en as. Nevelig als november.

Archief
bottom of page