top of page

Das war einmal


Nog steeds en een beetje steels, terwijl veel van onze broedvogels tot hun nek in de kinderen zitten, trekt een gestage stroom vogels richting het noorden. Naar Scandinavië, waar ze in de korte arctische zomer hún kroost zullen grootbrengen. Zoals deze bosruiter (foto: Johan Kootstra), die tot 1935 nog in ons eigen hoogveen broedde. Maar 'das war einmal'; nu zien we hem alleen nog op doortrek in ondiepe zoetwaterpoelen aan de zomen van Friesland, zoals hier bij het Lauwersmeer. Deze poelen, samen met de waddenzee, zijn onmisbare vetpotten voor wie van ver komt en moet aansterken. Vetpotten waar we zuinig op moeten zijn, omdat we nooit meer 'das war einmal' mogen roepen.

Archief
bottom of page