top of page

Écht!


Mij eerste vogelboek kreeg ik toen ik zeven was. Een charmant werkje van Ko Zweeres: Vogels om ons heen. Hóe ver om ons heen, stak bij Ko niet zo nauw, want zowel huismus als stormvogel kregen van hem een plekje. Afstand is relatief voor een lenige geest. En het was Ko die 45 jaar geleden mij voorstelde aan de groene specht (grienspjucht). Op pagina 126, met een illustratie van Rein Stuurman. Een prent zó groen, dat mijn jonge ziel er spoedig van werd doortrokken. Onaards gelijk een sprookjesvogel. 'Vrij talrijk' schreef Ko er nog bij, waarbij hij kennelijk dezelfde maatstaf gebruikte als voor zijn afstanden. Want waar ik ook zocht, nooit zag ik een groene specht. Tot afgelopen zondag. Eindelijk, en het moet gezegd: de groene specht i