top of page

Poëet onder poëten


Als vogels een fanclub zouden hebben, geheid dat die van de zwartkop (Nettelkrûper) werd voorgezeten door Jac. P. Thijsse, de grote natuurvorser van de vorige eeuw. Mocht hij denkbeeldig even mijn pen kunnen overnemen, gegarandeerd dat hij ons binnen de kortste keren met superlatieven om de oren slaat. Uit Het Vogeljaar: