top of page

Een kloddertje roze hierFerwerd Bûtendyks. "it giet oan', het tellen van broedvogels is weer begonnen. En ieder jaar komt deze tapuit even langs. Niet om te broeden, maar op doortrek naar noorderlijker broedgebieden. En om even te poseren. Tien tellen maar, dan is hij weer vertrokken. Maar een welkom accentje is het wel, "een klodder roze hier, een kloddertje roze daar" in een (nog) van kleur verstoken kwelder.