top of page

Top 10

 1. Tapuit

 2. Bruine kiekendief

 3. Rotgans

 4. Scholekester

 5. Rosse grutto

 6. Blauwe kiekendief

 7. Wulp

 8. Lepelaar

 9. Drieteenstrandloper

 10. Buizerd

Kansje!

 1. Roodmus

 2. Zwarte zeekoet

 3. Ijseend

recente waarnemingen op waarneming.nl

Terschelling

Tapuiten, bergeenden, paapjes, kleine barmsijzen, bruine en blauwe kiekendieven, klapeksters, duizenden mantelmeeuwen, waterrallen: de soortenrijkdom van Terschelling zegt iets over de enorme diversiteit van het eiland. En bijna altijd valt er iets bijzonders af te strepen: een ijseend bij Hoorn, een roodmus bij Oosterend. De uitgelichte vogelkijkpunten laten zich uitstekend combineren met een fietstocht van 42 kilometer.

terschelling klaein.gif
terschelling (4).jpg
schiermonnikoogachtergrond.gif

(1) Haven/Dellewal
(53.35577, 5.22022)

Voorjaar: eidereend, visdief, middelste zaagbek en brilduiker. Kans op paarse strandloper. Najaar: Steenloper, Middelste zaagbek. Rosse grutto. Kans op kuifaalscholver. In 2004 zwarte zeekoet.

 

(2) Kwelder Seerijp
(53.37109, 5.29579)

Bij hoogwater in voor- en najaar groenpootruiter, wintertaling, pijlstaart, zilverplevier, bonte strandloper, rosse grutto, strand- en bontbekplevier en kanoet. In najaar kans op oeverpieper, slechtvalk en sneeuwgors. Ook gezien: vorkstaartmeeuw, grauwe franjepoot en breedbekstrandloper.

(3) Polder en was Seerijp

(53.37708, 5.29738)

 

In polder weidevogels als tureluur, kievit en grutto. Op wad in najaar bij hoog water tussen wulpen vaak regenwulpen.

 

(4) De Ans
(53.38135, 5.33081)

 

Aan de linkerhand de restanten van een oude dijkdoorbraak met o.a. berg-, slob- en kuifeend. Langs dijk in nazomer tapuit en oeverloper. Achter dijk eidereend.

(5) Lies
(53.39753, 5.32403)

In elzensingels kneu. In weilanden in najaar veel lijsters zoals koperwiek en kramsvogels Kans op beflijster. 

(6) Jan Thijssens Dune
(53.41375, 5.40636)

In vegetatie van dit vochtige duingebied in voorjaar sprinkhaanrietzanger, rietzanger, spotvogel, koekoek. Kijk uit voor doortrekkende roofvogels. In najaar kans op beflijster, bladkoning en ruigpootbuizerd. Wie de hoge duin beklimt, ziet zowel Noord- als Waddenzee!

(7) Miereplak
(53.42047, 5.40173)

In weilanden achter de duinen in najaar kievit en goudplevier. In voorjaar vaak groepjes rosse grutto in prachtkleed. In duinen gedurende najaarstrek vrijwel zeker paapjes en roodborsttapuiten.

(8) Stuifdijk
(53.42803, 5.41917)

In duindoorn- en vlierstruiken gedurende trek kleine zangers zoals goudhaan. Kijk uit naar bijzonderheden als kleine vliegenvanger en grote pieper. Langs strand veel drieteenstrandlopers en mantelmeeuwen. In najaar zee-eendentrek. Zeldzaam maar gezien: kleine alk, papegaaiduiker, steppenkiekendief, bonte tapuit. In mei soms massale zwaluwentrek.

(9) Hoornse bos

(53.41185, 5.34231)

Voorjaar: kleine barmsijs, houtsnip, kruisbek, fluiter, havik. Najaar: kruisbek, sijs, keep, grauwe vliegenvanger. Let op de bospaden op de (vaak onopvallende) boompiepers. Ook gezien: Siberische boompieper en taigaboomkruiper.

(10) Klapekster
(53.40551, 5.31502)

In april goede stek voor klapekster!

(11) Duinvallei paal 12
(53.40997, 5.30856)

Voorjaar: in duinvallei tapuit, sprinkhaanrietzanger en doortrekkende beflijsters. Langs zee in najaar kans op zwarte zee-eend, roodkeelduiker, zeekoet en middelste jager.

(12) Eldorado

(53.39622, 5.24704)

Kijkheuvel in nieuw natuurgebied de Kollumerwaard. Vooral in voor- en najaar moeilijk begaanbaar (laarzen!) In voorjaar veel rietvogels waaronder roerdomp, waterral, rietzanger, kleine karekiet en in sommige jaren grote karekiet! Klein maar mooi kansje op krekelzanger, klein waterhoen, baardgrasmus.

bottom of page