top of page

Friesland vogelland, bondiger kan niet.

Of, zoals een Fries het zou zeggen: het 'tilt' hier op van de vogels! En terecht, Friesland is rijk gestoffeerd met weilanden, bossen, meren, vennen, moerassen, duinen. En wat te denken van ons fenomenale Wad, afgezet met vier parels: onze prachtige Friese eilanden. Landschappen met een enorme varieteit aan vogels, het hele jaar rond. Maar waar te beginnen? Met deze site wil u graag een kontje geven. Met o.a. een blog en een overzicht van Frieslands mooiste vogelgebieden wil ik u over de Friese streep/afsluitdijk trekken! Garantie dat u de door mij aangehaalde soorten ook daadwerkelijk zult zien, geef ik niet.Want, om een markante Friese vogelaar te citeren:
"Ik heb ze niet aan touwtje!" 

Vandaag in de serie lekkere frisse voorjaarsplaten: de tjiftjaf. Want ze zijn er weer. Mondjesmaat maar toch. Tjiftjaffen zijn voor mij synoniem met mattekloppers, lavendelbuiltjes, gewassen vitrage, groene zeep, van hun haakje gehaalde schilderijtjes en het nicotinegele behang erachter. Volgt u mij nog? Ja? Dan is het piepjonge er wel van af!

gif.gif

IN MAART....

  • aankomst van grote aantallen grutto's, mooi te observeren in vogelkijkhut Skrok.

  • hoor de eerste boomleeuweriken rond de Kale Duinen in Appelscha

  • het 'tjif-tjaf' van de eerste...tjiftjaf

  • zoek naar groene en zwarte spechten in de nog bladerloze bossen van Beetsterzwaag

  • gaan overal in Friesland kieviten 'oer de wjuk' 

  • arriveren de eerste witte kwikstaartjes

  • het eerste voorzichtige en eenvoudige deuntje van de rietgors langs sloot en plas

  • zoek, vind en hoor de 'vergeten' veldleeuwerik in de de polders van Leons 

SPOTLIGHT

skries.jpg

aankomst van grote aantallen  grutto's, mooi te observeren in vogelkijkhut Skrok.

banner onder.jpg

Vogels in Friesland

bottom of page